Posted on

“Türkiye’nin Algleri, Kara Yosunları, Mantarları Listesi” Hazırlanıyor…

NGBB’de sürdürülen “Türkiye Florası”nın yazımına ilişkin proje kapsamında, geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye Bitkileri Listesi; Damarlı Bitkiler kitabı yayımlanmıştı. Bu kitapla ivme kazanan projede, yeni kitabın çalışmalarına başlandı.

Bilim dünyasındaki son gelişmeler doğrultusunda, bitkiler âleminden ayrılan algler, kara yosunları ve mantarlar farklı âlemler olarak sınıflandırılmaktadır. “Türkiye Florası” ile ilgili yazım çalışmalarında bu âlemler, bitkiler âlemi içinde değerlendirilerek Türkiye’de yayılış gösteren türlerinin listelenmesine başlanmıştı. Bu amaçla, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan ve konusunda uzman olan araştırıcılarla üç toplantı gerçekleştirildi.

Oldukça verimli geçen toplantılarda, her bir âlem ve altı taksonomik kademe için sorumlu kişiler belirlendi. 2014 yılının sonuna kadar bitirilmesi düşünülen çalışma tamamlandığında, Türkiye’de yaşayan canlı gruplarının büyük kısmının tam listesi oluşturulacak.

Bu eserde de “Türkiye Bitkileri Listesi” kitabında olduğu gibi, her bir tür için, öncelikle halk arasında kullanılanlar  olmak üzere Türkçe ad kaydedilecektir. Böylece, gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu canlıların, geleceğin araştırma konularına katılması amaçlanmaktadır.

Burçin Çıngay,
Uzm. Biyolog, NGBB Herbaryum Sorumlusu