Posted on

Odak Noktası Bitki Biyoçeşitliliği Poster Seti

Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi tarafından geliştirilen, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin Türkçe’ye çevirdiği poster seti, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan Fen ve Teknoloji ile Biyoloji öğretim programlarını destekler niteliktedir.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından ders materyali olarak kullanılabilen set, 20 poster ve bir öğretmen kitapçığından oluşuyor. Posterler her birinde temel bilgilerin bulunduğu “Bitki Grupları”, “Bitkinin Kısımları”, “Bitkilerde Üreme”, “Biyoçeşitliliğe Yakın Bakış” adlı 4 ana başlık altında toplanmıştır. Posterlerin işlevi ve içeriğine ilişkin açıklamaların yer aldığı öğretmen kitapçığı ise, öğretmenler için başvuru niteliğindedir.

“Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği” adlı yayını, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nden temin edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve poster seti temini için nurhanay@ngbb.org.tr e-posta adresinden ve 0216 456 44 37 numaralı telefondan hafta içi 09:00-17:00 arası bilgi edinebilirsiniz.