Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Satıcı: ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Adres: Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, 34340 Beşiktaş/İstanbul
Ticaret Sicil Numarası: 565230
Mersis numarası: 7385143218317250
Telefon: 0 (212) 359 33 48
Web Adresi: http://satis.ang.org.tr
E-Posta: info@ang.org.tr

 1. ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNUN KONUSU ÜRÜN

İşbu ön bilgilendirme formunun (’Form’) konusu, http://satis.ang.org.trinternet sitesi üzerinden Satıcı tarafından satışa sunulan kitap ve benzeri materyallerin ALICI’ya sağlanmasıdır.

ALICI http://satis.ang.org.trinternet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEME
Sipariş İçeriği ve Toplamı :


Ara Toplam : 0 Adet/₺ 0,00
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
----------------------------------
Genel Toplam : ₺ 0,00

 

 1. TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

4.1 Teslimat masrafları toplam sipariş tutarına göre ALICI veya SATICI’ya aittir. Kargo bedelinin ALICI’ya ait olduğu durumlarda kargo bedeli yukarıda genel toplamda yer almaktadır. Siparişlerin teslimatı PTT Kargo ile yapılır.

4.2 Teslimata ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

 

Teslimat Bilgileri

Teslimat Adresi: TR
Teslim Edilecek Kişilerin Adları:
Fatura Adresi: TR

 

4.3 Ürün teslimatı, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren en geç otuz (30) gün içinde yapılır.

 1. CAYMA HAKKI

5.1 ALICI Ürün’ün teslim alınmasından itibaren, 14 gün içinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına kullanabilir. Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 15(ç) uyarınca, Ürünün ALICI’ya teslim edilmesinden sonra ürün ambalajının, paketinin, bandının ve benzeri koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde, ALICI cayma hakkını kullanamaz.

5.2 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 1. İADE BİLGİLERİ

6.1 Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

6.2 İade halinde, ALICI ürünü PTT Kargo aracılığıyla, (daha önceden cayma hakkını kullandığını belirtmemişse) cayma hakkı bildirim formu ile ’Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, 34340 Beşiktaş/İstanbul’ adresine iletecektir.

 1. ŞİKÂYET ve İTİRAZ

ALICI’nın SATICI tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili bir şikayeti veya talebi bulunması halinde, Üye, söz konusu talep ve şikayetlerini info@ang.org.tre-mail adresi veya 0 (212) 359 33 48 telefon numarası aracılığıyla SATICI’ya iletebilir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

8.1 Tüketici sıfatını haiz ALICI’nın şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilir.

8.2 Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI, http://satis.ang.org.tr internet sitesindeki işbu Form’u okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.

 

 

=======================================================

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR
 2. Satıcı Bilgileri (Sözleşme’de ’SATICI’ olarak anılacaktır.)

Satıcı: ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Adres: Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, 34340 Beşiktaş/İstanbul
Ticaret Sicil Numarası: 565230
Mersis numarası: 7385143218317250
Telefon: 0 (212) 359 33 48
Web Adresi: http://satis.ang.org.tr
E-Posta: info@ang.org.tr

 1. Alıcı Bilgileri (Sözleşme’de ’ALICI’ olarak anılacaktır.)

Alıcı:

Adresi: TR
Telefon:
Eposta:

 

 1. KONU

2.1 İşbu sözleşmenin (’Sözleşme’) konusu, ALICI’nın http://satis.ang.org.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve SATICI’dan satın aldığı, Sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz, satış ve teslimat fiyatı aşağıda belirtilen ürünün (’Ürün’) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber ’Mevzuat’ olarak anılacaktır) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve ’cayma’ hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

 

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, SATIŞ BEDELİ VE TESLİMAT

3.1 Sözleşme konusu Ürünün türü, miktarı ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda yer almaktadır. (KDV Dahil Toplam Tutarlardır)

 

Sipariş İçeriği ve Toplamı :


Ara Toplam : 0 Adet/₺ 0,00
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
----------------------------------
Genel Toplam : ₺ 0,00

 

Malın teslimat masrafları SATICI’ya aittir. Kargo bedelinin SATICI’ya ait olduğundan kargo bedeli yukarıda genel toplamda 0,00 TL şeklinde yer almaktadır. Ürün teslimatı PTT Kargo ile yapılır.

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürünün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

Teslimata ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Teslimat Adresi: TR
Teslim Edilecek Kişilerin Adları:
Fatura Adresi: TR

Ürün teslimi, ALICI’ya veya işbu Sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 1. ÖDEME YÖNTEMLERİ

ALICI’nın SATICI’dan yapacağı alışverişlerde satış bedelleri Sanal POSüzerinden tahsil edilmektedir.Sanal POS yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmekte; sistem ise gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 ALICI http://satis.ang.org.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 ALICI bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdedilmesinden önce, SATICI tarafından ALICIYA verilmesi gereken adres, telefon numarası, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, Ürünün vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI’nınhasarlı ve ayıplı ürünü teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. ALICI, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse SATICI’yı durumdan info@ang.org.tr e-posta adresi üzerinden derhal haberdar edecektir.

5.4 ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5 ALICI, http://satis.ang.org.tr web sitesinden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de SATICI tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SATICI, istem ve dizgi hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

5.6 ALICI, http://satis.ang.org.tr web sitesi üzerinden Sanal POS ödeme yöntemi ile kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. CAYMA HAKKI

6.1 ALICI Ürün’ün teslim alınmasından itibaren, 14 gün içinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına kullanabilir. Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 15(ç) uyarınca, Ürünün ALICI’ya teslim edilmesinden sonra Ürün ambalajının, paketinin, bandının ve benzeri koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde, ALICI cayma hakkını kullanamaz.

6.2 ALICI iade edeceği Ürünü önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi (PTT Kargo) ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Ürünü önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

6.3 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

6.4 ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünü SATICI’ya geri gönderir.

6.5 Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.

6.6 Ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, Ürün’ün toplatılması veya yayınına son verilmesi, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.), olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Mücbir sebep dolayısıyla, Ürün satışının yapılamaması halinde, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere, bildirim yapıldıktan sonra en geç on dört (14) gün içinde tüm ödemeleri ALICI’ya iade eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

8.1 Tüketici sıfatını haiz ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

8.2 Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 30/10/2020 tarihinde akdedilmiştir.